ตรวจสอบกลั่นกรองขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21

โพสต์30 ธ.ค. 2563 03:53โดยAnuchit Klinkumnerd

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
Comments