ประชาสัมพันธ์

  • นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

กำหนดรับเอกสารและการใช้ตารางเรียน

โพสต์16 ม.ค. 2564 00:07โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 06:32 ]

ตารางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียนก่อนปิดช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด 19)
และในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ให้นักเรียนมารับเอกสาร แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงาน ได้ที่ครูที่ปรึกษาของตนเอง ต้้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64

โพสต์15 ม.ค. 2564 22:34โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 06:34 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังนี้ 
  • รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่10) 
  • รางวัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ตารางเรียนออนไลน์ 4-29 ม.ค.64

โพสต์4 ม.ค. 2564 05:50โดยAnuchit Klinkumnerd

ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564 ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์2 ม.ค. 2564 06:35โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนและผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียน สำหรับตารางเรียนออนไลน์จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โพสต์25 ธ.ค. 2563 07:02โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2563 07:04 ]

ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563  -2 มกราคม 2564  โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

โพสต์25 ธ.ค. 2563 02:44โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปิดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์21 ธ.ค. 2563 01:48โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2563 01:56 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์4 ธ.ค. 2563 08:11โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์11 พ.ย. 2563 18:15โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
  • เปิดเรียนวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์6 พ.ย. 2563 01:32โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2563 01:33 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.3 , ม.4 , ม.5 และ ม.6
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  สอบระดับชั้น  ม.1 , ม.2 และ ม.4
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.3 , ม.5 และ ม.6
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 และ ม.6

1-10 of 31