ประชาสัมพันธ์

  • นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ประกาศผล 0,ร นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6

โพสต์โดยAnuchit Klinkumnerd

งานวิชาการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าตรวจสอบผลการติด 0 , ร ผ่าน แอป PS school หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://www.psschool.in.th/ และให้นักเรียนดำเนินการแก้ 0 , ร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการโดยติดต่อครูประจำวิชา


รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

โพสต์26 มี.ค. 2564 18:43โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2564 22:15 ]


กำหนดเปิดเรียน 1 ก.พ.64

โพสต์28 ม.ค. 2564 01:32โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กำหนดรับเอกสารและการใช้ตารางเรียน

โพสต์16 ม.ค. 2564 00:07โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 06:32 ]

ตารางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียนก่อนปิดช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด 19)
และในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ให้นักเรียนมารับเอกสาร แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงาน ได้ที่ครูที่ปรึกษาของตนเอง ต้้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64

โพสต์15 ม.ค. 2564 22:34โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 06:34 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังนี้ 
  • รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่10) 
  • รางวัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ตารางเรียนออนไลน์ 4-29 ม.ค.64

โพสต์4 ม.ค. 2564 05:50โดยAnuchit Klinkumnerd

ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564 ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์2 ม.ค. 2564 06:35โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนและผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียน สำหรับตารางเรียนออนไลน์จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โพสต์25 ธ.ค. 2563 07:02โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2563 07:04 ]

ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563  -2 มกราคม 2564  โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

โพสต์25 ธ.ค. 2563 02:44โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปิดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์21 ธ.ค. 2563 01:48โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2563 01:56 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา1-10 of 34