ประชาสัมพันธ์

  • นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โพสต์16 มิ.ย. 2563 16:32โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกดนตรีสากล

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โพสต์14 มิ.ย. 2563 21:18โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2563 21:36 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ตารางการประเมินสมรรถนะ

 

วัน เดือน ปี/เวลา

สมรรถนะ

สถานที่

16 มิถุนายน 2563

10.00 - 11.00 น.

11.10 - 12.10 น.

13.00 น.เป็นต้นไป

 

ก. ความรอบรู้ ความสามรถทั่วไป

ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ค. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน)

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา


ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.6 ปีการศึกษา2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 23:57โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 23:59 ]

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ขอให้นักเรียนเข้ามาตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ประกาศจัดชั้นเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563

โพสต์10 มิ.ย. 2563 00:09โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2563 00:10 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศจัดชั้นเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2563

โพสต์10 มิ.ย. 2563 00:06โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล

โพสต์4 มิ.ย. 2563 02:34โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 04:25 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล  จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563การปฏิบัติในการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

โพสต์23 พ.ค. 2563 03:48โดยAnuchit Klinkumnerd

การปฏิบัติในการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 –12.30 น.


แนวปฏิบัติวันสอบจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์19 พ.ค. 2563 08:45โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 09:16 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดแนวปฏิบัติวันสอบจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นม.1 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 และ ระดับชั้นม.4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563
https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/information/naewptibatiwansxbcadchanreiynpikarsuksa2563/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/information/naewptibatiwansxbcadchanreiynpikarsuksa2563/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B52563-A.jpg


https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/information/naewptibatiwansxbcadchanreiynpikarsuksa2563/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B52563-1a.jpg

https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/information/naewptibatiwansxbcadchanreiynpikarsuksa2563/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B52563-4a.jpg
แบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล DLTV ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.63

โพสต์18 พ.ค. 2563 02:05โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2563 00:08 ]

ให้นักเรียนทุกระดับชั้นตอบแบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563   สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2563 ตอบข้อมูลโดยยังไม่ต้องระบุห้อง


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบ รอบ1 และรอบ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6

โพสต์15 พ.ค. 2563 07:28โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 07:52 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/information/prakasraychuxnakreiynthimicbrxb1laearxb2chanm3laeam6/prakat3_6No.jpg


  • ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มาประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
  • นักเรียนแต่งชุดธรรมดา  พร้อมใส่หน้ากากอนามัย ในการเข้าประชุม

1-10 of 17