ประชาสัมพันธ์

 • นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกฟิสิกส์)

โพสต์11 ก.ย. 2563 06:42โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 16:48 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์

 • ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้าง วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกฟิสิกส์)

โพสต์8 ก.ย. 2563 01:11โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 03:13 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 • กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • 10.00 -11.00 น. ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
  • 11.10 - 12.10 น. ข.ความสามารถที่ใช้เฉพาตำแหน่ง 
  • 13.00 น. เป็นต้นไป ค.ความสามารถในการปฎิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์ ดูแฟ้มผลงาน และสาธิตการสอน)
 • ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563
 • ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฎิบัติหน้าที่ วันที่ 14 กันยายน 2563 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์

โพสต์31 ส.ค. 2563 23:58โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 23:59 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (เอกฟิสิกส์) 
 • วันรับสมัคร 1-7 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 กันยายน 2563  
 • สอบคัดเลือก  10 กันยายน 2563 
  • วิชาสอบ
   • ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
   • ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   • ค.ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 กันยายน 2563
 • ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง 14 กันยายน 2563


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์15 ก.ค. 2563 10:06โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2563 10:07 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
 • ภาคเช้า  ระดับชั้น ม.1 , ม.2 และ ม.3  เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.30 น.
 • ภาคบ่าย ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6  เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
  ณ หอประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โพสต์16 มิ.ย. 2563 16:32โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกดนตรีสากล

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โพสต์14 มิ.ย. 2563 21:18โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2563 21:36 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 09.30 น. ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ตารางการประเมินสมรรถนะ

 

วัน เดือน ปี/เวลา

สมรรถนะ

สถานที่

16 มิถุนายน 2563

10.00 - 11.00 น.

11.10 - 12.10 น.

13.00 น.เป็นต้นไป

 

ก. ความรอบรู้ ความสามรถทั่วไป

ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ค. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน)

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา


ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.6 ปีการศึกษา2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 23:57โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 23:59 ]

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ขอให้นักเรียนเข้ามาตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ประกาศจัดชั้นเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563

โพสต์10 มิ.ย. 2563 00:09โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2563 00:10 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศจัดชั้นเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2563

โพสต์10 มิ.ย. 2563 00:06โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล

โพสต์4 มิ.ย. 2563 02:34โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 04:25 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล  จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 17 มิถุนายน 25631-10 of 21