กำหนดรับเอกสารและการใช้ตารางเรียน

โพสต์16 ม.ค. 2564 00:07โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 06:32 ]
ตารางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียนก่อนปิดช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด 19)
และในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ให้นักเรียนมารับเอกสาร แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงาน ได้ที่ครูที่ปรึกษาของตนเอง ต้้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

Comments