กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์6 พ.ย. 2563 01:32โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2563 01:33 ]
โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.3 , ม.4 , ม.5 และ ม.6
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  สอบระดับชั้น  ม.1 , ม.2 และ ม.4
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.3 , ม.5 และ ม.6
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สอบระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 และ ม.6

Comments