ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์2 ม.ค. 2564 06:35โดยAnuchit Klinkumnerd
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนและผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียน สำหรับตารางเรียนออนไลน์จะแจ้งให้ทราบต่อไป




Comments