ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครในแต่ละวัน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โพสต์23 เม.ย. 2564 23:34โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2564 03:41 ]
นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในแต่ละวัน ช่วงเวลา 8.00 - 16.30 น. ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

วันที่ 24 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.


วันที่ 26 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

วันที่ 27 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

วันที่ 28 เมษายน 2564   ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

 - ประกาศรายชื่อเพื่อจัดสอบชั้นเรียน วันที่ 30 เมษายน 2564 
 - ม.1 สอบจัดห้องเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
 - ม.4 สอบจัดห้องเรียนวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 
 - ประกาศผลสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 - มอบตัว 12 พฤษภาคม 2564 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
  • ใบปพ.1
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 3 รูป
  • สำเนาสูจิบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(นักเรียน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา/มารดา)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(บิดา/มารดา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ปกครอง กรณีไม่ใช่บิดามารดา)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง กรณีไม่ใช่บิดา/มารดา)
Comments