ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกฟิสิกส์)

โพสต์8 ก.ย. 2563 01:11โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 03:13 ]
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
  • กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    • 10.00 -11.00 น. ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
    • 11.10 - 12.10 น. ข.ความสามารถที่ใช้เฉพาตำแหน่ง 
    • 13.00 น. เป็นต้นไป ค.ความสามารถในการปฎิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์ ดูแฟ้มผลงาน และสาธิตการสอน)
  • ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563
  • ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฎิบัติหน้าที่ วันที่ 14 กันยายน 2563 

Comments