รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64

โพสต์15 ม.ค. 2564 22:34โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 06:34 ]
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังนี้ 
  • รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่10) 
  • รางวัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9Comments