ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.6 ปีการศึกษา2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 23:57โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 23:59 ]
แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ขอให้นักเรียนเข้ามาตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Comments