กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ต.ค. 2563 21:41 Anuchit Klinkumnerd แนบ 20201023_080543.jpg กับ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 2563 21:41 Anuchit Klinkumnerd สร้าง 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
22 ต.ค. 2563 08:43 Anuchit Klinkumnerd แนบ ส่งพี่แอ็ด_๒๐๑๐๒๒_124.jpg กับ ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
22 ต.ค. 2563 08:43 Anuchit Klinkumnerd สร้าง ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
22 ต.ค. 2563 08:38 Anuchit Klinkumnerd แนบ DSC_9466.JPG กับ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
22 ต.ค. 2563 08:38 Anuchit Klinkumnerd สร้าง ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
13 ต.ค. 2563 00:37 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
12 ต.ค. 2563 22:43 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
12 ต.ค. 2563 22:39 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 2563 22:39 Anuchit Klinkumnerd แนบ 121163262_801730370650956_8315789065270275097_o.jpg กับ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 2563 22:37 Anuchit Klinkumnerd สร้าง น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 2563 22:33 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 ต.ค. 2563 22:31 Anuchit Klinkumnerd แนบ 121061203_801647830659210_1752853320122563568_o.jpg กับ อบรมหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 904
12 ต.ค. 2563 22:31 Anuchit Klinkumnerd สร้าง อบรมหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 904
12 ต.ค. 2563 22:24 Anuchit Klinkumnerd แนบ 120841816_797174604439866_8286288812165723723_o.jpg กับ การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 ต.ค. 2563 22:24 Anuchit Klinkumnerd สร้าง การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 ต.ค. 2563 21:58 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
12 ต.ค. 2563 21:57 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
12 ต.ค. 2563 21:53 Anuchit Klinkumnerd แนบ PA122192.jpg กับ หน้าแรก
12 ต.ค. 2563 21:50 Anuchit Klinkumnerd แนบ PA122194.jpg กับ หน้าแรก
28 ก.ย. 2563 06:47 Anuchit Klinkumnerd อัปเดต 6_covid1.jpg
28 ก.ย. 2563 06:45 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ย. 2563 06:45 Anuchit Klinkumnerd อัปเดต 6_covid1.jpg
28 ก.ย. 2563 06:43 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ย. 2563 06:43 Anuchit Klinkumnerd แนบ 6_covid1.jpg กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า