กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Anuchit Klinkumnerd แนบ 117175934_752835118873815_2094218011238050798_o.jpg กับ การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน
Anuchit Klinkumnerd สร้าง การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน
Anuchit Klinkumnerd แนบ 117204017_752827392207921_5985116206699789676_o.jpg กับ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
Anuchit Klinkumnerd สร้าง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
Anuchit Klinkumnerd แก้ไข โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
Anuchit Klinkumnerd แก้ไข ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
Anuchit Klinkumnerd แนบ 112942786_743339629823364_1908278691924458245_o.jpg กับ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
Anuchit Klinkumnerd แนบ 117275047_749734375850556_2394200057122577540_o.jpg กับ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์1
Anuchit Klinkumnerd สร้าง โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์1
Anuchit Klinkumnerd แนบ 117275047_749734375850556_2394200057122577540_o.jpg กับ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
Anuchit Klinkumnerd สร้าง โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
8 ส.ค. 2563 18:07 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
27 ก.ค. 2563 21:30 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
27 ก.ค. 2563 21:30 Anuchit Klinkumnerd แนบ ร_10.jpg กับ หน้าแรก
27 ก.ค. 2563 21:04 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข หน้าแรก
27 ก.ค. 2563 21:04 Anuchit Klinkumnerd แนบ ร10.jpg กับ หน้าแรก
24 ก.ค. 2563 19:29 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข ถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา
24 ก.ค. 2563 19:28 Anuchit Klinkumnerd แนบ 112381141_739438190213508_507310868540219430_o.jpg กับ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
24 ก.ค. 2563 19:28 Anuchit Klinkumnerd สร้าง ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
23 ก.ค. 2563 06:33 Anuchit Klinkumnerd แก้ไข อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
23 ก.ค. 2563 06:29 Anuchit Klinkumnerd แนบ 109738381_738902146933779_6744672446792847274_o.jpg กับ อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
23 ก.ค. 2563 06:29 Anuchit Klinkumnerd สร้าง อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
23 ก.ค. 2563 06:25 Anuchit Klinkumnerd แนบ 109923594_737970143693646_3538017443125039350_o.jpg กับ อบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร
23 ก.ค. 2563 06:25 Anuchit Klinkumnerd สร้าง อบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร
23 ก.ค. 2563 06:22 Anuchit Klinkumnerd แนบ 109565377_736783483812312_6736564848618910292_o.jpg กับ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า