งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นำเสนอข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม