ข่าว/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกดนตรีสากล ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเคมี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

กำหนดนัดหมายผู้ปกครองเซ็นเอกสารการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน

แจ้งนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน — 29 พ.ค. 2021, 3:55:55

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง — 28 พ.ค. 2021, 2:30:49

ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 — 25 พ.ค. 2021, 4:52:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกเคมีและเอกคอมพิวเตอร์ — 25 พ.ค. 2021, 0:37:34

ประกาศยกเลิกสอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 — 19 พ.ค. 2021, 16:44:31

คู่มือรับมือโควิด-19 ฉบับผู้ปกครอง — 18 พ.ค. 2021, 8:13:10

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ และเอกเคมี — 11 พ.ค. 2021, 1:45:37

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 — 30 เม.ย. 2021, 9:35:35

ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกจัดห้องเรียน และเปิดภาคเรียน — 29 เม.ย. 2021, 17:20:56

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครในแต่ละวัน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 — 24 เม.ย. 2021, 6:34:12

การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน — 23 เม.ย. 2021, 10:24:52

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 — 22 เม.ย. 2021, 1:27:32

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 ออนไลน์ — 20 เม.ย. 2021, 16:36:47

ประกาศผล 0,ร นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 — 12 เม.ย. 2021, 9:57:47

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 — 27 มี.ค. 2021, 1:43:34

กำหนดเปิดเรียน 1 ก.พ.64 — 28 ม.ค. 2021, 9:32:52

กำหนดรับเอกสารและการใช้ตารางเรียน — 16 ม.ค. 2021, 8:07:04

รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64 — 16 ม.ค. 2021, 6:34:09

ตารางเรียนออนไลน์ 4-29 ม.ค.64 — 4 ม.ค. 2021, 13:50:18

ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ — 2 ม.ค. 2021, 14:35:37

ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ — 25 ธ.ค. 2020, 15:02:55

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 — 25 ธ.ค. 2020, 10:44:29

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ — 21 ธ.ค. 2020, 9:48:12

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 — 4 ธ.ค. 2020, 16:11:19

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 — 12 พ.ย. 2020, 2:15:42

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 — 6 พ.ย. 2020, 9:32:45

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกฟิสิกส์) — 11 ก.ย. 2020, 13:42:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกฟิสิกส์) — 8 ก.ย. 2020, 8:11:42

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์ — 1 ก.ย. 2020, 6:58:07

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 — 15 ก.ค. 2020, 17:06:41

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง — 16 มิ.ย. 2020, 23:32:58

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง — 15 มิ.ย. 2020, 4:18:18

ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.6 ปีการศึกษา2563 — 12 มิ.ย. 2020, 6:57:20

ประกาศจัดชั้นเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563 — 10 มิ.ย. 2020, 7:09:46

ประกาศจัดชั้นเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2563 — 10 มิ.ย. 2020, 7:06:58

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล — 4 มิ.ย. 2020, 9:34:08

การปฏิบัติในการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 — 23 พ.ค. 2020, 10:48:50

แนวปฏิบัติวันสอบจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 — 19 พ.ค. 2020, 15:45:48

แบบสำรวจการเรียนการสอนทางไกล DLTV ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.63 — 18 พ.ค. 2020, 9:05:14

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบ รอบ1 และรอบ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6 — 15 พ.ค. 2020, 14:28:39

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 — 14 พ.ค. 2020, 5:46:25

แบบสำรวจการเรียนทางไกล DLTV และการเรียนออนไลน์ — 11 พ.ค. 2020, 12:44:12

การยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนสำหรับนักเรียนไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2563 — 5 พ.ค. 2020, 9:11:40

แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนช่วง Covid-19 — 2 พ.ค. 2020, 16:50:57

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ — 26 เม.ย. 2020, 8:34:19

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 — 25 เม.ย. 2020, 15:17:04

กำหนดการเปิดภาคเรียน — 25 เม.ย. 2020, 15:12:36