ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

เอกเคมี

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกเคมี 1 อัตรา

 • เงินเดือน 10,000 บาท

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 • ประเมินสมรรถนะ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

  • 10.00-11.00 น. ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

  • 11.10-12.10 น. ข.ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  • 13.00 น. เป็นต้นไป ค.ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์ สาธิตการสอน และดูแฟ้มผลงาน)

หมายเหตุ เตรียมแผนการสอนจำนวน 1 แผน เพื่อรับการประเมิน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 • ทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูเคมี.pdf