• โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี

(3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (เคมี).pdf