ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่โพสต์: 15 ก.ค. 2020, 17:06:41

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

    • ภาคเช้า ระดับชั้น ม.1 , ม.2 และ ม.3 เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.30 น.

    • ภาคบ่าย ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา