ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์

วันที่โพสต์: 1 ก.ย. 2020, 6:58:07

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (เอกฟิสิกส์)

  • วันรับสมัคร 1-7 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 กันยายน 2563

  • สอบคัดเลือก 10 กันยายน 2563

   • วิชาสอบ

    • ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

    • ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

    • ค.ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน)

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 กันยายน 2563

  • ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง 14 กันยายน 2563

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร