ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 ออนไลน์

วันที่โพสต์: 20 เม.ย. 2021, 16:36:47

โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดการรับสมัครนักเรียนดังนี้

  • รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

  • ประกาศจัดห้องสอบ 30 เมษายน 2564

  • ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

  • ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

  • ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม.4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

  • มอบตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

  • กำหนดเปิดภาคเรียน 17 พฤษภาคม 2564