ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครในแต่ละวัน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่โพสต์: 24 เม.ย. 2021, 6:34:12

นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในแต่ละวัน ช่วงเวลา 8.00 - 16.30 น. ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

วันที่ 24 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 25 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 26 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 27 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

วันที่ 28 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.1

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

คลิกดูรายชื่อสมัครเรียนต่อ ม.4 (แผนคณิต-อังกฤษ)

- ประกาศรายชื่อเพื่อจัดสอบชั้นเรียน วันที่ 30 เมษายน 2564

- ม.1 สอบจัดห้องเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

- ม.4 สอบจัดห้องเรียนวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

- ประกาศผลสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

- มอบตัว 12 พฤษภาคม 2564 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

 • ใบปพ.1

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 3 รูป

  • สำเนาสูจิบัตร

  • สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(นักเรียน)

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา/มารดา)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(บิดา/มารดา)

  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ปกครอง กรณีไม่ใช่บิดามารดา)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง กรณีไม่ใช่บิดา/มารดา)