ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกฟิสิกส์)

วันที่โพสต์: 8 ก.ย. 2020, 8:11:42

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิกดูประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

  • กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  • 10.00 -11.00 น. ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

  • 11.10 - 12.10 น. ข.ความสามารถที่ใช้เฉพาตำแหน่ง

  • 13.00 น. เป็นต้นไป ค.ความสามารถในการปฎิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์ ดูแฟ้มผลงาน และสาธิตการสอน)

  • ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563

  • ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฎิบัติหน้าที่ วันที่ 14 กันยายน 2563