รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64

วันที่โพสต์: 16 ม.ค. 2021, 6:34:09

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังนี้

    • รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่10)

    • รางวัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9