คณะครูเป็นคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนอูู่ทอง

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:26โดยAnuchit Klinkumnerd
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เป็นตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง
Comments