หน้าแรก

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 ลูกเทา-เหลืองทุกคน พร้อมเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวในภาวะ Covid-19 "New Normal" ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 • สอบคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบระด้บชั้นเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบการศึกษารอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มาประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • นักเรียนแต่งชุดธรรมดา  พร้อมใส่หน้ากากอนามัย ในการเข้าประชุม
https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/home/prakat3_6No.jpg


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
                           
      ระบบปิดรับสมัครออนไลน์แล้วติดต่อเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ และที่โรงเรียนในวันเวลาราชการ


                    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLsBhLZmmgcoHczPtt52xhDlS03OTVj3KiaFJW2-mtoGdIvQ/viewform?usp=sf_link    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezBJy3HvzoQ2TRxqV-I1QQ_YyRAGpLt6TTOHF4nxOAZcWZ9Q/viewform?usp=sf_link
        
ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยารับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563คลิกดูภาพกิจกรรม
  ส่ง 16 มิ.ย. 2563 04:13 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • นำเสนอวิชา (IS2) นักเรียนม.2 และ ม.5 นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นำเสนอรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study (IS2) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 คลิกดูภาพกิจกรรมนำเสนอ
  ส่ง 10 มิ.ย. 2563 07:06 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  โดยมี ผอ.พิก ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2563 03:48 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • รับอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มอบอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563คลิกด ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2563 21:33 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563  วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 25 ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2563 21:28 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »