หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างว ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2563 06:36 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนประจำปี2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนประจำปี 2563 วันที่ 29 สิงหาคม 2563คลิกดูภาพกิจกรรม
  ส่ง 20 ก.ย. 2563 06:28 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลสระยายโสมจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563คลิกดูภาพกิจกรรม
  ส่ง 20 ก.ย. 2563 06:23 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด กิจกรรมยุวกาชาด จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563คลิกดูภาพกิจกรรม
  ส่ง 20 ก.ย. 2563 06:18 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • English Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ค่าย English Camp  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2563คล ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2563 06:13 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »