หน้าแรก

งานวิชาการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าตรวจสอบผลการติด 0 , ร ผ่าน แอป PS school หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://www.psschool.in.th/ และให้นักเรียนดำเนินการแก้ 0 , ร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการโดยติดต่อครูประจำวิชาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยการนำของนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
   วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
ประกาศล่าสุด

 • ประกาศผล 0,ร นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 งานวิชาการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าตรวจสอบผลการติด 0 , ร ผ่าน แอป PS school หรือตรวจสอบที่เว็บไซต ...
  ส่ง โดย Anuchit Klinkumnerd
 • รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
  ส่ง 26 มี.ค. 2564 22:15 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • กำหนดเปิดเรียน 1 ก.พ.64 โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  ส่ง 28 ม.ค. 2564 01:32 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • กำหนดรับเอกสารและการใช้ตารางเรียน ตารางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียนก่อนปิดช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด 19)และในวันอังคารท ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2564 06:32 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังนี้ รางว ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2564 06:34 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • คุณยายพิมพา และคุณยายมณฑา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คุณยายพิมพา สุขสม และ คุณยายมณฑา แซ่อุย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวนคนละ 500 ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 02:48 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฝ่ายวิชาการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในคร ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 02:21 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส โดยมีผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 02:00 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • คณะครูเป็นคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนอูู่ทอง วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เป็นตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2564 07:26 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยการนำของนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2564 07:23 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 79 รายการ ดูเพิ่มเติม »