23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

โพสต์22 ต.ค. 2563 21:41โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์  สุพงศ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่วาการอำเภออู่ทอง พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนำนักเรียนเข้ารับทุนในครั้งนี้
Comments