บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

โพสต์8 มี.ค. 2564 02:44โดยAnuchit Klinkumnerd
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
Comments