ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

คุณยายพิมพา และคุณยายมณฑา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โพสต์2 เม.ย. 2564 02:48โดยAnuchit Klinkumnerd

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คุณยายพิมพา สุขสม และ คุณยายมณฑา แซ่อุย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวนคนละ 500 บาท อีกทั้งยังมอบเงินให้กับคณะครูอีกคนละ 200 บาท ทางโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณยายพิมพา สุขสม และคุณยายมณฑา แซ่อุย มีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์2 เม.ย. 2564 02:21โดยAnuchit Klinkumnerd


ฝ่ายวิชาการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในคร้้้งนี้

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรนักเรียน

โพสต์2 เม.ย. 2564 01:58โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 02:00 ]


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส โดยมีผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์เป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูเป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียนในครั้งนี้

คณะครูเป็นคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนอูู่ทอง

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:26โดยAnuchit Klinkumnerd

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เป็นตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:23โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยการนำของนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

สอบ O-NET ม.3

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:20โดยAnuchit Klinkumnerd

นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสาวขวัญนภา อุณหการต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอูุ่ทอง และคณะครูปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:13โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2564 07:14 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาดระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพ

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:08โดยAnuchit Klinkumnerd

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

ค่ายคณิตศาสตร์

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:04โดยAnuchit Klinkumnerd

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

สอบธรรมศึกษา

โพสต์8 มี.ค. 2564 03:11โดยAnuchit Klinkumnerd


ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกราบนมัสการ พระเทพศาสนาภิบาล ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานฯโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

1-10 of 79