ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มิ.ย. 2563 04:13โดยAnuchit Klinkumnerd


โรงเรียนสระยายโสมวิทยารับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

นำเสนอวิชา (IS2) นักเรียนม.2 และ ม.5

โพสต์10 มิ.ย. 2563 07:00โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2563 07:06 ]

นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นำเสนอรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study (IS2) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์4 มิ.ย. 2563 03:18โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 03:48 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  โดยมี ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศติดตาม กตปน. พร้อมคณะ


รับอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

โพสต์30 พ.ค. 2563 21:33โดยAnuchit Klinkumnerd


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มอบอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563

โพสต์30 พ.ค. 2563 21:28โดยAnuchit Klinkumnerd

 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โพสต์30 พ.ค. 2563 21:14โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2563 21:22 ]

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Facebook และ Google apps for Education วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา62

โพสต์28 เม.ย. 2563 07:38โดยsrayaisom wittaya


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน

โพสต์28 เม.ย. 2563 07:31โดยsrayaisom wittaya


งานอนามัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ตลาดนัดธุรกิจขนาดย่อม

โพสต์28 เม.ย. 2563 07:17โดยsrayaisom wittaya   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 07:20 ]


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมตลาดนัดธุรกิจขนาดย่อมให้กับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ได้นำสินค้า อาหาร มาจำหน่ายฝึกให้นักเรียนสร้างธุรกิจขนาดย่อมสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ค่ายสะเต็มศึกษา

โพสต์28 เม.ย. 2563 07:03โดยsrayaisom wittaya   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 07:20 ]


วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2
1-10 of 17