ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:36โดยAnuchit Klinkumnerd


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563  โดยมีพระวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดกิจกรรม อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสระยายโสม

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนประจำปี2563

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:28โดยAnuchit Klinkumnerd


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนประจำปี 2563 วันที่ 29 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:23โดยAnuchit Klinkumnerd


เทศบาลตำบลสระยายโสมจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:18โดยAnuchit Klinkumnerd


กิจกรรมยุวกาชาด จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

English Camp

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:13โดยAnuchit Klinkumnerd


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ค่าย English Camp  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2563

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:09โดยAnuchit Klinkumnerd


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:06โดยAnuchit Klinkumnerd


งานกิจกรรมลูกเสือจัดโครงการอบรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"  ให้กับลูกเสือวิสามัญ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

อบรมพัฒนาทักษะกีฬา ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:02โดยAnuchit Klinkumnerd


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬา ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2563

การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:32โดยAnuchit Klinkumnerd


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:24โดยAnuchit Klinkumnerd


ผู้บริหารโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

1-10 of 42