ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

รับเอกสารการเรียนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)

โพสต์19 ม.ค. 2564 08:38โดยAnuchit Klinkumnerd

วันที่ 19 มกราคม 2564 นักเรียนทุกระดับชั้น รับเอกสารการเรียน ทั้งเอกสารใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อนำไปเรียนที่บ้านช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์19 ม.ค. 2564 08:34โดยAnuchit Klinkumnerd

วันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

ตรวจสอบกลั่นกรองขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21

โพสต์30 ธ.ค. 2563 03:53โดยAnuchit Klinkumnerd


วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โพสต์29 ธ.ค. 2563 05:57โดยAnuchit Klinkumnerd

วันที่ 23และ25 ธันวาคม 2563 คณะครูเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมดำเนินการจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom , Facebook Group , Line , Messenger ในการเป็นช่องทางการเรียนจัดการเรียนการสอน

ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โพสต์29 ธ.ค. 2563 05:51โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2563 05:54 ]


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ประชุมครูและบุคคากรโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดป้องกันไวรัสโคโรนา

โพสต์29 ธ.ค. 2563 05:47โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2563 05:49 ]


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา คณะครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยาร่วมกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงานและโรงอาหาร เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สพม.9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์16 ธ.ค. 2563 03:26โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2563 03:47 ]


วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางธนวรรณพร สังข์พิชัย และนายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้

จิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน

โพสต์12 ธ.ค. 2563 20:54โดยAnuchit Klinkumnerd

ลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมเป็นจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์6 ธ.ค. 2563 03:00โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โพสต์4 ธ.ค. 2563 08:22โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

1-10 of 63