โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:36โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ความดี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563  โดยมีพระวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดกิจกรรม อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสระยายโสม
Comments