สพม.9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์16 ธ.ค. 2563 03:26โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2563 03:47 ]

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางธนวรรณพร สังข์พิชัย และนายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้
Comments