เรียนธรรมศึกษา

โพสต์8 มี.ค. 2564 02:56โดยAnuchit Klinkumnerd
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดโครงการสืบสานธรรมนำพระพุทธศาสนา โดยมีการเรียนธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 โดยโรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระครูนันทวันพิทักษ์ เจ้าอาวาสวันนันทวัน และคณะพระวิทยากรมาให้ความรู้ในการเรียนธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเป็นประจำทุกปี
Comments