ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแปรรูปสมุนไพร

โพสต์23 ก.ค. 2563 05:58โดยAnuchit Klinkumnerd
ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม
Comments