กิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

โพสต์27 เม.ย. 2563 09:15โดยAnuchit Klinkumnerd

วันที่ 20 มกราคม 2563 นักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการกิกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรระยะสั้น
- คอร์ดดอกไม้ปูนปั้นสด
- คอร์ดผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากผ้าทอมือ
ภาควิชาการออกแบบและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Comments