โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์2 เม.ย. 2564 02:21โดยAnuchit Klinkumnerd

ฝ่ายวิชาการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในคร้้้งนี้
Comments