รับอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

โพสต์30 พ.ค. 2563 21:33โดยAnuchit Klinkumnerd

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มอบอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
Comments