คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์4 มิ.ย. 2563 03:18โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 03:48 ]
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  โดยมี ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศติดตาม กตปน. พร้อมคณะ


Comments