นายอำเภออู่ทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์23 ก.ค. 2563 05:19โดยAnuchit Klinkumnerd
ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ให้การตอนรับนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid -19)
Comments