อบรมหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 904

โพสต์12 ต.ค. 2563 22:31โดยAnuchit Klinkumnerd

ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” จากวิทยากร ๙๐๔ จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภออู่ทอง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Comments