มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2563

โพสต์4 ธ.ค. 2563 08:15โดยAnuchit Klinkumnerd
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2563 วันที่ 17 พ.ย.63 ณ เมืองทองธานี
Comments