อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพ

โพสต์14 มี.ค. 2564 07:08โดยAnuchit Klinkumnerd
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
Comments