การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน

โพสต์14 ส.ค. 2563 01:32โดยAnuchit Klinkumnerd

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
Comments