ค่ายสะเต็มศึกษา

โพสต์28 เม.ย. 2563 07:03โดยsrayaisom wittaya   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 07:20 ]

วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2
Comments