โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โพสต์20 ก.ย. 2563 06:23โดยAnuchit Klinkumnerd

เทศบาลตำบลสระยายโสมจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
Comments