การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์12 ต.ค. 2563 22:24โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2563 22:33 ]
ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ให้การต้อนรับ การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนและติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Comments