หน้าแรก

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 ลูกเทา-เหลืองทุกคน พร้อมเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวในภาวะ Covid-19 "New Normal" ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 • สอบคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบระด้บชั้นเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบการศึกษารอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มาประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • นักเรียนแต่งชุดธรรมดา  พร้อมใส่หน้ากากอนามัย ในการเข้าประชุม
https://sites.google.com/a/srayaisomwittaya.ac.th/ss/home/prakat3_6No.jpg


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
                           
      ระบบปิดรับสมัครออนไลน์แล้วติดต่อเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ และที่โรงเรียนในวันเวลาราชการ


                    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLsBhLZmmgcoHczPtt52xhDlS03OTVj3KiaFJW2-mtoGdIvQ/viewform?usp=sf_link    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezBJy3HvzoQ2TRxqV-I1QQ_YyRAGpLt6TTOHF4nxOAZcWZ9Q/viewform?usp=sf_link
        
ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • การทดสอบวัดความรู้ด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ภาพกิจกรรม
  ส่ง โดย Anuchit Klinkumnerd
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน ...
  ส่ง โดย Anuchit Klinkumnerd
 • โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระยายโสมภาพกิจกรรม
  ส่ง โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ผู้บริหารโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ คณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ...
  ส่ง โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันศุกร์ท ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2563 19:29 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »