หน้าแรก

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ตารางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียนก่อนปิดช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด 19)
และในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ให้นักเรียนมารับเอกสาร แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงาน ได้ที่ครูที่ปรึกษาของตนเอง ต้้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
ตารางการเรียนออนไลน์ (Online) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วันที่ 4-29 มกราคม 2564
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563  -2 มกราคม 2564  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา


โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปิดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยาโรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางธนวรรณพร สังข์พิชัย และนายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้
ประกาศล่าสุด

 • กำหนดเปิดเรียน 1 ก.พ.64 โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  ส่ง โดย Anuchit Klinkumnerd
 • กำหนดรับเอกสารและการใช้ตารางเรียน ตารางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นักเรียนใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนปกติของโรงเรียนก่อนปิดช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด 19)และในวันอังคารท ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2564 06:32 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • รางวัลครูดีเด่นวันครู 16 ม.ค. 64 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังนี้ รางว ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2564 06:34 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ตารางเรียนออนไลน์ 4-29 ม.ค.64 ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2564 ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  ส่ง 4 ม.ค. 2564 05:50 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนักเร ...
  ส่ง 2 ม.ค. 2564 06:35 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • รับเอกสารการเรียนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) วันที่ 19 มกราคม 2564 นักเรียนทุกระดับชั้น รับเอกสารการเรียน ทั้งเอกสารใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อนำไปเรียนที่บ้านช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2564 08:38 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564คลิกดูภาพการประชุมกรรมการสถานศึกษา
  ส่ง 19 ม.ค. 2564 08:34 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ตรวจสอบกลั่นกรองขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏ ...
  ส่ง 30 ธ.ค. 2563 03:53 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 23และ25 ธันวาคม 2563 คณะครูเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมดำเนินการจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom , Facebook Group , Line , Messenger ในการเป็นช่องทางการเรียนจัดการเรียนการสอนคลิกด ...
  ส่ง 29 ธ.ค. 2563 05:57 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ประชุมครูและบุคคากรโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)คลิกภาพการประช ...
  ส่ง 29 ธ.ค. 2563 05:54 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »