หน้าแรก


ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช โรงเรียนสระยายโสมวิทยาโดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์  สุพงศ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่วาการอำเภออู่ทอง พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนำนักเรียนเข ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 21:41 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์  คณะครูและบุคลากร ร่วมเดินทางมาส่งนายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา วันพฤหัสบด ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 08:43 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันองอาจ ศรีแสงจันทร์ ให้การต้อนรับ ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 08:38 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรคลิกดูภาพก ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2563 22:39 โดย Anuchit Klinkumnerd
 • อบรมหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 904 ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” จากวิทยากร ๙๐๔ ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2563 22:31 โดย Anuchit Klinkumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »