โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ และระดับเขตตรวจราชการและเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการและเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลครูดีเด่น ปี 2566 เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2566

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

 • โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

 • เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.45 น. - 08.45 น.

 • ชี้แจงกำหนดการ 08.45 น.

 • เริ่มประชุมผู้ปกครอง 09.00 น. - 10.00 น.

 • ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 10.15 น.

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

"ค่ายพุทธบุตร"

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดโครงการอบรมศีลธรรม"ค่ายพุทธบุตร"ถวายพระราชกุศล 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ วัดเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

 • โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

 • เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.45 น. - 08.45 น.

 • ชี้แจงกำหนดการ 08.45 น.

 • เริ่มประชุมผู้ปกครอง 09.00 น. - 10.00 น.

 • ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 10.15 น.

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
เอกเคมี 1 อัตรา

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 • ประเมินสมรรถนะ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

  • 10.00-11.00 น. ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

  • 11.10-12.10 น. ข.ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  • 13.00 น. เป็นต้นไป ค.ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา (สัมภาษณ์ สาธิตการสอน และดูแฟ้มผลงาน )

(หมายเหตุ เตรียมการสอน 1 แผน สำหรับสาธิตการสอน)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 • ทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ขอเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ให้มารับแบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ที่โรงเรียนสระยายโสมวิทยาทุกวัน และนำไปให้ทางหน่วยฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เริ่มฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ตั้งแต่เวลา 12.30 -14.30 น. ณ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปฉีดด้วยตนเอง

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 • กำหนดมอบตัววันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

  • ม.1 มอบตัว เวลา 8.00 น. -11.00 น.

  • ม.4 มอบตัว เวลา 13.00 น. - 16.00 น

ณ หอประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

(นักเรียนนำสำเนาใบ ปพ.1 มามอบให้ฝ่ายวิชาการในวันดังกล่าว)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กำหนดการจัดสรรโอกาสให้นักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 • รับสมัคร วันที่ 2-5 เม.ย.65 เวลา 08.30-16.30 น.

 • ประกาศผล วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 08.30-16.30 น.

 • มอบตัว วันที่ 9 เม.ย.65 เวลา 08.30-16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี https://mathayomspb.go.th

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
ประกาศยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียนติด 0 , ร ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 โอไมครอนในขณะนี้

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

คลิกดูรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ประกาศผล 30 มีนาคม 2565

 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ประกาศผล 31 มีนาคม 2565

 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศแนวทางจัดสอนช่วงโควิด19(1-4กพ2565).pdf

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site และ Online แบบสลับวันเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • มัธยมศึกษาตอนต้น เรียน On-site วันที่ 24 , 26 , 28 มกราคม 2565 เรียน Online วันที่ 25 , 27 มกราคม 2565

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียน Onsite วันที่ 25 , 27 มกราคม 2565 เรียน Online วันที่ 24 , 26 , 28 มกราคม 2565

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน On-site วันที่ 25 , 27 ,28 มกราคม 2565 เรียน Online วันที่ 24 , 26 มกราคม 2565

 • นักเรียนที่ติด 0 , ร ให้มาแก้ไข 0 , ร ในวันที่นักเรียนมาเรียน On-site (มาเรียนที่โรงเรียน) ส่วนวันอื่นๆ ให้เรียนตามตารางสอนตามปกติ

ประกาศแนวทางจัดสอนช่วงโควิด19(24-28มค64).pdf

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรผู้ได้รับรางวัล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ประกอบด้วย

 • 1. ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น"

 • 2. นายมนตรี อนุสาร ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • 3. นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 4. นางสาวสาวิตรี จันทร์นาลาว ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 5. นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนด ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • 6. นางสาวลลิดา ศรีเสน ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดีเด่น

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รับรางวัล
"ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปี 2564"
ในวันครู 16 มกราคม 2565

โดยมีครูผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 • นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายชัตชัย ช้างเขียว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางสาวณภัทร จงใจรัก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางสาวกมลทิพย์ ใจสัจจะ ตำแหน่ง ครู

 • นางสาวกมลลักษณ์ เพ็ชรเสน ตำแหน่ง ครู

 • นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site และ Online แบบสลับวันเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • มัธยมศึกษาตอนต้น เรียน Onsite วันที่ 18 , 20 มกราคม 2565 เรียน Online วันที่ 17 , 19 , 21 มกราคม 2565

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน Onsite วันที่ 17 , 19 , 21 มกราคม 2565 เรียน Online วันที่ 18 , 20 มกราคม 2565

 • นักเรียนที่ติด 0 , ร ให้มาแก้ไข 0 , ร ในวันที่นักเรียนมาเรียน On-site (มาเรียนที่โรงเรียน) ส่วนวันอื่นๆ ให้เรียนตามตารางสอนตามปกติ

ประกาศแนวทางจัดสอนช่วงโควิด19(17-21มค64).pdf

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาจัดการเรียนการสอน

จัดรูปแบบการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565

จัดรูปแบบ On-site และ Online ระหว่างวันที่ 10 -14 มกราคม 2565

 • มัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10 , 12 และ 14 มกราคม 2565

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 11 และ 13 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online On-site และ On Hand

วันที่ 4 -14 มกราคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสระยายโสมวิทยากำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
ม.ต้น เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น.
เริ่มประชุมผู้ปกครอง เวลา 9.00 น.
พบครูที่ปรึกษา เวลา 9.30 น.

ม.ปลาย เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00 น.
เริ่มประชุมผู้ปกครอง เวลา
10.30 น.
พบครูที่ปรึกษา เวลา
11.00 น.

ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา มอบหมายให้นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว จากโรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย และโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รับการกำกับติดตาม ประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ของโรงเรียน จากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอน On Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ตามมาตรการการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2564 และ
เปิดการเรียนการสอน On Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน)
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเป็นระยะ ทางเว็บไซต์ www.srayaisomwittaya.ac.th และ facebook ของโรงเรียนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 และเข็ม 1 เพิ่มเติม

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการฉีดวัคซีน

 • บัตรประชาชนของนักเรียน

 • กรณีไม่บัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 • เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 • ใบนัดจากโรงพยาบาลอู่ทอง

การแต่งกายชุดพลศึกษา
นักเรียนที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปกับโรงเรียนให้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.00 น.
นักเรียนที่ไปกับผู้ปกครอง เมื่อถึงโรงพยาบาลอู่ทอง ติดต่อ อ.แววดาว และ อ.ใจรัก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม และคุณครูผู้ได้รับรางวัลด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนด และนางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

 • เวลา 12.30 น. - 14.30 น. ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

 • นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โรงเรียนเป็นผู้พาไปฉีดวัคซีน กำหนดนัดหมายให้นักเรียนถึงโรงเรียน เวลา 11.00 น.

 • กรณีผู้ปกครองเป็นผู้พานักเรียนไปเองให้ถึง โรงพยาบาลอู่ทอง เวลา 12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน พร้อมติดต่อ อ.แววดาว และอ.ใจรัก เพื่อรายงานตัว และรับเอกสารการยินยอมการฉีดวัคซีน

การแต่งกายชุดพลศึกษา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนเซ็นเอกสารการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กำหนดเวลาดังนี้

 • ม.ปลาย เวลา 08.30-12.00 น.

 • ม.ต้น เวลา 13.00-15.30 น.

กำหนดสถานที่ การเซ็นเอกสาร

 • ม.1 , ม.3 , ม.4 และ ม.5 : หอประชุมโรงเรียน

 • ม.2 และ ม.6 : ใต้อาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก

ทั้งนี้ วันและเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลอู่ทอง

ตัวอย่างเอกสารการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ภาคผนวก 4 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน.pdf

ตัวอย่างเอกสารแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับนักเรียน

ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน.pdf
 • คลิป พูดคุยประเด็น "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

 • คลิป พูดคุยประเด็น "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

ผ่านระบบ Facebook Live และ Google meet

- เวลา 9.00 น. ฝ่ายบริหารพบผู้ปกครอง ผ่าน Facebook Live

- เวลา 10.00 น. ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ผ่าน Google meet ของครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น


หัวข้อการประชุม

1. การรับเงินเยียวยา 2000 บาท

2. ข้อมูลการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19


กำหนดวันและเวลารับเงิน 2000 บาท

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

 • ม.ต้น รับเงิน 2000 บาท ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 • ม.ปลาย รับเงิน 2000 บาท ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ให้มารับในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น


เตรียมเอกสารในการเดินทางมารับเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

(หมายเหตุ : ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายการดังนี้

 • "ติววิชาเคมี" โดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

 • บรรยายให้ความรู้ "การใช้สมุนไพร" โดย อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์

ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์
----------------------------------------

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสระยายโสมเป็นระยะ


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โดยสอบในชั่วโมงตามตารางสอนของครูผู้สอนที่ใช้สอนออนไลน์ ผ่านรูปแบบ Aplication ต่างๆที่ครูผู้สอนออกข้อสอบ เช่น Google Form เป็นต้น
ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของทางโรงเรียนเป็นระยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศยังมีความรุนแรงโดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Application ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับเอกสาร ใบความรู้ และใบงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก (นักเรียนแต่งกายสุภาพ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)


ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Application ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง

 • Facebook Group

 • Line Group

 • Google Meet

 • Google Classroom

เป็นต้น

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับเอกสาร ใบความรู้ และใบงาน ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก (นักเรียนแต่งกายสุภาพ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โดยเรียนผ่านช่องทาง Application ของครูผู้สอนดังนี้

 • Facebook กลุ่มห้องเรียน

 • ไลน์กลุ่มห้องเรียน

 • ไลน์กลุ่มประจำวิชา

 • Google Classroom

 • Google Meet

 • Zoom

 • Youtube

กำหนดการเรียนการสอนตามตารางสอนของโรงเรียน นักเรียนสงสัยการเรียนออนไลน์ ติดต่อครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนประจำวิชา

งานวิชาการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าตรวจสอบผลการติด 0 , ร ผ่าน แอป PS school หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://www.psschool.in.th/ และให้นักเรียนดำเนินการแก้ 0 , ร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการโดยติดต่อครูประจำวิชา