ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแปรรูปสมุนไพร

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2020, 12:58:12

ผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม

คลิกดูภาพกิจกรรม