เรียนธรรมศึกษา

วันที่โพสต์: 8 มี.ค. 2021, 10:56:34

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดโครงการสืบสานธรรมนำพระพุทธศาสนา โดยมีการเรียนธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 โดยโรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระครูนันทวันพิทักษ์ เจ้าอาวาสวันนันทวัน และคณะพระวิทยากรมาให้ความรู้ในการเรียนธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเป็นประจำทุกปี

คลิกดูภาพกิจกรรม