ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2021, 14:23:57

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยการนำของนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

คลิกภาพกิจกรรม