บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

วันที่โพสต์: 8 มี.ค. 2021, 10:44:59

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

คลิกดูภาพกิจกรรม