คุณยายพิมพา และคุณยายมณฑา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่โพสต์: 2 เม.ย. 2021, 9:48:08

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คุณยายพิมพา สุขสม และ คุณยายมณฑา แซ่อุย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวนคนละ 500 บาท อีกทั้งยังมอบเงินให้กับคณะครูอีกคนละ 200 บาท ทางโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณยายพิมพา สุขสม และคุณยายมณฑา แซ่อุย มีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

คลิกภาพกิจกรรม