สอบ O-NET ม.3

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2021, 14:20:45

นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา นางสาวขวัญนภา อุณหการต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอูุ่ทอง และคณะครูปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

คลิกภาพกิจกรรม