ค่ายสะเต็มศึกษา

วันที่โพสต์: 28 เม.ย. 2020, 14:03:13

วันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.2

คลิกดูภาพกิจกรรม